Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke) - sagsnr. 2014-3210

Print Print
11-11-2014
Læs høringssvar her