Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedr. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser - sagsnr. 2014-3206

Print Print
07-11-2014
Læs høringssvar her