Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om forlængelse af VA-godkendelser frem til 1. oktober 2015 - sagsnr. 2014-3204

Print Print
16-10-2014
Læs høringssvar her