Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort mv.) - sagsnr. 2014-3164

Print Print
16-10-2014
Læs høringssvar her