Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven - sagsnr. 2014-3145

Print Print
30-10-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3145 Skatteudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.