Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedr. ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv. - sagsnr. 2014-3144

Print Print
07-11-2014
Læs høringssvar her