Strafferetsudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA - sagsnr. 2014-3119

Print Print
16-10-2014
Læs høringssvar her