Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - sagsnr. 2014-3083

Print Print
16-10-2014
Læs høringssvar her