Uddannelsesudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner - sagsnr. 2014-3082

Print Print
27-10-2014
Læs høringssvar her