Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning og til ændring af bekendtgørelsen om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning - sagsnr. 2014-3068

Print Print
16-10-2014
Læs høringssvar her