Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden - sagsnr. 2014-3067

Print Print
06-10-2014
Læs høringssvar her