Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af funktionærloven - sagsnr. 2014-3065

Print Print
16-10-2014
Læs høringssvar her