Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer - sagsnr. 2014-3064

Print Print
16-10-2014
Læs høringssvar her