Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om formidling mv. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) - sagsnr. 2014-3062

Print Print
28-10-2014
Læs høringssvar her