Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og flere andre love - sagsnr. 2014-3057

Print Print
20-10-2014
Læs høringssvar her