Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (RoHS-bekendtgørelsen) - sagsnr. 2014-3051

Print Print
06-10-2014
Læs høringssvar her