Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. - sagsnr. 2014-2977

Print Print
20-10-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2977 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.