Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. - sagsnr. 2014-2977

Print Print
20-10-2014
Læs høringssvar her