Lovudvalget - Høring over udkast til lov om projektering af en Nordhavnstunnel og lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S mv. - sagsnr. 2014-2976

Print Print
09-10-2014
Læs høringssvar her