Strafferetsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 mv. - sagsnr. 2014-2975

Print Print
06-10-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2975 Strafferetsudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.