Strafferetsudvalget - Høring over Justitsministeriets grund- og nærhedsnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovovertrædelser (KOM (2014) 476) - sagsnr. 2014-2894

Print Print
23-09-2014
Læs høringssvar her