Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven (forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter) - sagsnr. 2014-2881

Print Print
06-10-2014
Læs høringssvar her