Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven (forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter) - sagsnr. 2014-2881

Print Print
06-10-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2881 Skatteudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.