Lovudvalget - Høring over forslag til ændringer om bekendtgørelse om virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring mv. i forbindelse med energirenovering af boliger (BedreBolig-ordningen) - sagsnr. 2014-2785

Print Print
18-09-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2785 Lovudvalget.aspx - d. 12-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.