Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskelsbehandling (ophævelse af 70 års-grænsen) - sagsnr. 2014-2779

Print Print
10-10-2014
Læs høringssvar her