Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse - sagsnr. 2014-2766

Print Print
10-10-2014
Læs høringssvar her