Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (Udenlandske myndigheders behandling af oplysninger om kørekort) - sagsnr. 2014-2729

Print Print
16-09-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2729 Strafferetsudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.