Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (Udenlandske myndigheders behandling af oplysninger om kørekort) - sagsnr. 2014-2729

Print Print
16-09-2014
Læs høringssvar her