Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler mv. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) - sagsnr. 2014-2652

Print Print
06-10-2014
Læs høringssvar her