Uddannelsesudvalget - Høring over forslg til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. - sagsnr. 2014-2646

Print Print
11-09-2014
Læs høringssvar her