Uddannelsesudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) - sagsnr. 2014-2645

Print Print
23-09-2014
Læs høringssvar her