Skatteudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2014-2644

Print Print
23-09-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2644 Skatteudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.