Strafferetsudvalget - Høring over udkast til en række bekendtgørelser, der samler visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber - sagsnr. 2014-2643

Print Print
11-09-2014
Læs høringssvar her