Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler - sagsnr. 2014-2633

Print Print
02-10-2014
Læs høringssvar her