Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (kommunernes andel af selskabsskatten) - sagsnr. 2014-2611

Print Print
29-09-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2611 Skatteudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.