Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (kommunernes andel af selskabsskatten) - sagsnr. 2014-2611

Print Print
29-09-2014
Læs høringssvar her