Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven (Lempelse af udbyttebeskatningen) - sagsnr. 2014-2610

Print Print
23-09-2014
Læs høringssvar her