Lovudvalget - Høring vedr. tilladelse til markedsføring af "Ny tyggegummibase (methyl vinyl ether-maleic an-hydride copolymer)" som novel food ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2014-257

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her