Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) - sagsnr. 2014-2567

Print Print
23-09-2014
Læs høringssvar her