Lovudvalget - Høring vedr. tilladelse til markedsføring af rapsfrø protein som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2014-256

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her