Lovudvalget - Høring vedr. tilladelse til markedsføring af korianderfrø olie som novel food i kosttilskud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2014-255

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her