Lovudvalget - Høring vedr. tilladelse til markedsføring af (6S)-5-methyltetrahydrofolsyre glucosanminsalt som novel food ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2014-254

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her