Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger mv.) - sagsnr. 2014-2525

Print Print
02-09-2014
Læs høringssvar her