Strafferetsudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser KOM (2014) 476 - sagsnr. 2014-2521

Print Print
15-09-2014
Læs høringssvar her