Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ægteskabsindgåelse og opløsning (vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund mv.) - sagsnr. 2014-25

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-25 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.