Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ægteskabsindgåelse og opløsning (vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund mv.) - sagsnr. 2014-25

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her