Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug - sagsnr. 2014-2454

Print Print
12-09-2014
Læs høringssvar her