Lovudvalget - Høring over ny bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde - sagsnr. 2014-2452

Print Print
02-09-2014
Læs høringssvar her