Strafferetsudvalget - Høring over udkast til anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Dna-profil-register - sagsnr. 2014-2442

Print Print
26-09-2014
Læs høringssvar her