Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love - sagsnr. 2013-2415

Print Print
12-09-2014
Læs høringssvar her